Trại hè Singapore cùng Vietsing24h

Chuyện trại hè 3 Vietsing24h

Chuyện trại hè 3 Vietsing24h

(Vietsing24h) Tùng Bách, học trò đã đồng hành cùng trại hè Vietsing24h suốt 4 năm qua. 

Câu chuyện trại hè Singapore Vietsing24h

Câu chuyện trại hè Singapore Vietsing24h

(Vietsing24h) I am lost! Con lạc rồi  

Chương trình Winter Camp đầu tiên của Vietsing24h ra mắt

Chương trình Winter Camp đầu tiên của Vietsing24h ra mắt

(Vietsing24h) Chương trình Winter Camp đầu tiên được Vietsing24h tổ chức khác biệt với Summer Camp thường niên, dành cho các bạn có kỳ nghỉ mùa đông cuối năm 2017 tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học cùng học sinh Singapore, chương trình luyện thi công lập tại VS24h và khám phá đất nước Singapore.

Dấu ấn trại hè yêu thương

Dấu ấn trại hè yêu thương

Dấu ấn trại hè yêu thương

Chương trình Trại hè của Vietsing24H

Chương trình Trại hè của Vietsing24H

Chương trình Trại hè của Vietsing24H