Tìm hiểu về qui định giám hộ tại Singapore

Tìm hiểu về qui định giám hộ tại Singapore
Theo qui định của luật pháp Singapore, tất cả các trường hợp dưới 18 tuổi đăng ký các chương trình học tâp tại đảo quốc về nguyên tắc phải có người giám hộ để thực thi trách nhiệm thay cha mẹ trong thời gian trẻ học tập tại Singapore.
Ngoài ra, đối với trẻ dưới 18 tuổi trong nhiều trường hợp các cơ quan nhà nước Singapore cũng yêu cầu phải có người giám hộ, có thể kể ra một số trường hợp như sau:
- Trẻ dưới 18 tuổi trong thời gian chuẩn bị làm hồ sơ nhập học, di chuyển ra vào Singapore cũng cần người giám hộ 
- Trẻ làm thủ tục xin cấp thẻ học sinh, bắt buộc phải có người giám hộ
 

Điều kiện để trở thành người giám hộ

Công dân Singapore hoặc thường trú nhân PR, từ 21 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và năng lực pháp luật đều có đủ điều kiện làm người giám hộ cho trẻ trong các trường hợp nêu trên.Thủ tục giám hộ 

Theo qui định, cho dù cá nhân đủ điều kiện để trở thành người giám hộ nhưng việc thực hiện cần tuân thủ các qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như ICA, MOM.  
 
Chi tiết về thủ tục, phụ huynh liên hệ văn phòng Vietsing24h tại Singapore để được tư vấn chi tiết và đúng qui định.

Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây