Dịch vụ giám hộ của Vietsing24h

Dịch vụ giám hộ Vietsing24h

Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

Luật pháp Singapore qui định, trẻ em dưới 18 tuổi là công dân nước ngoài khi sống, học tập tại Singapore dưới bất kỳ chương trình đào tạo nào đều phải có một người giám hộ hợp pháp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cá nhân học sinh đó. 

Vietsing24h Singapore được thành lập theo giấy phép số UEN 53183928 A của cơ quan đăng ký kinh doanh Singapore ACRA ngày 22.01.2011.  
Sau 7 năm hoạt động, liên tục đào tạo tuyển sinh và chăm sóc trẻ từ lúc luyện thi đến khi nhập trường và học lên cao dần qua năm tháng. Chúng tôi có đủ kinh nghiệm và chuyên môn để làm các thủ tục theo trình tự chuẩn mực và phù hợp qui định của Chính phủ Singapore trong việc giám hộ trẻ em.

Chúng tôi, theo yêu cầu của phụ huynh sẽ cung cấp dịch vụ giám hộ toàn diện cho trẻ trong thời gian ôn luyện, học tập tại Singapore.

IMG_6264
 

Mọi chi tiết về hồ sơ, thủ tục và biểu phí xin liên hệ trực tiếp với văn phòng Singapore của chúng tôi để được hướng dẫn.

Số liên lạc tại Singapore:

+6583828468 Ms May Tran ( Viber, Whatsapp)

Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây