Tin tức & sự kiện

GÓI HỖ TRỢ 75% HỌC PHÍ TỪ CHÍNH PHỦ CHO SINH VIÊN REPUBLIC POLYTECHNIC
GÓI HỖ TRỢ 75% HỌC PHÍ TỪ CHÍNH PHỦ CHO SINH VIÊN REPUBLIC POLYTECHNIC

Hỗ trợ học phí 75% được hỗ trợ từ Chính phủ Singapore với điều kiện sinh viên tốt nghiệp làm việc cho công ty Singapore trong 03 năm đầu tiên và có bảo lãnh từ 2 người bảo lãnh

Xem thêm