Mất thẻ School Smartcard thì phải làm thế nào?

Phụ huynh hoặc các bạn học sinh lớn gọi điện báo mất thẻ qua hotline của Transitlink 18002255663 (8am-6pm hàng ngày) để họ cho số Case và cho mình địa chỉ chỗ máy tự động làm lại thẻ gần nhà nhất.

- Vào link:

https://www.transitlink.com.sg/lost-card-replacement

- Chọn School Smartcard/Non-MOE School Smartcard

- Nhập các thông tin

- Nộp phí 21$ qua thẻ (phí 19$ và có 2$ trong thẻ)

- Sáng khai online, chiều có thể nhận ngay thẻ ở máy Kiosk gần nhất

- Sau 10 ngày báo mất thẻ, cầm thẻ mới đến Ticket Office ở MRT hoặc Interchange nhận lại tiền trong thẻ cũ.

- Học sinh không cần phải chụp ảnh thẻ mới vì khi cấp lại thẻ, họ vẫn dùng ảnh và thông tin như làm lần mới nhất với thời hạn kết thúc cấp học.

Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây