LUYỆN THI AEIS CÔNG LẬP SINGAPORE

Lịch thi công lập Singapore dành cho sinh viên quốc tế năm 2014 (AEIS)
18Th11

Lịch thi công lập Singapore dành cho sinh viên quốc tế năm 2014 (AEIS)

Kỳ thi AEIS 2014 sẽ diễn ra vào hai ngày 1 và 2 tháng 10 năm 2014. Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 năm 2014 đến hết ngày 29 tháng 8 năm 2014.

Tin vui: Học sinh VietSing24 thi đỗ trường công lập Chính phủ Singapore
18Th11

Tin vui: Học sinh VietSing24 thi đỗ trường công lập Chính phủ Singapore

(VietSing24) Sau một thời gian hồi hộp chờ đợi lo âu, tin vui liên tiếp đến với gia đình VietSing24 khi có 2 bạn đã thi đỗ vào trường công lập Chính phủ Singapore...

Thay đổi điều kiện đầu vào kỳ thi công lập Singapore dành cho học sinh quốc tế (AEIS)
18Th11

Thay đổi điều kiện đầu vào kỳ thi công lập Singapore dành cho học sinh quốc tế (AEIS)

Kỳ thi AEIS 2013 sẽ diễn ra vào hai ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2013. Đăng ký bắt đầu từ 8h30’ ngày 17 tháng 7 năm 2013.

Từng bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục
18Th11

Từng bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục

Các bước hướng dẫn quá trình làm thủ tục ...

Khóa đào tạo
18Th11

Khóa đào tạo

Đây là chương trình đào tạo dành riêng cho học sinh quốc tế muốn nhập học trường công lập cấp 1-2 hoặc cấp 3 Singapore. Học sinh sẽ được chuản bị cho kỳ thi AEIS của bộ giáo dục Singapore dành cho thí sinh quốc tế, kỳ thi JPACT cua Principal Âcdemy hoặc kỳ thi đầu vào của các trường cấp 3 Singapore.

Học phụ đạo môn Toán thi vào trường công lập Singapore
18Th11

Học phụ đạo môn Toán thi vào trường công lập Singapore

VietSing24.com) Qua thời gian đào tạo luyện thi vào các kỳ thi công lập Singapore AEIS, trung tâm VietSing24 Singapore hiểu rõ các khó khăn của học sinh Việt Nam và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các em hiện đang gặp những khó khăn nêu trên...

Kỳ thi S-AEIS 2021
17Th11

Kỳ thi S-AEIS 2021

Bắt đầu từ năm 2012, Bộ Giáo dục Singapore đã tiến hành tổ chức thêm 1 kỳ thi S - AEIS (Kỳ thi Tuyển sinh vào Cấp 1, Cấp 2 hệ Công lập bổ sung) dành cho các học sinh quốc tế không thể tham gia kỳ thi AEIS trong tháng 9 hoặc 10. S - AEIS cũng tương tự như kỳ thi AEIS, năm nay S – AEIS được tổ chức vào tháng 2