HỌC BỔNG MERIT ĐH JAMES COOK SINGAPORE KỲ THÁNG 11.2023

Đại học James Cook đang trao học bổng Merit cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và kỹ năng tốt về tư duy phản biện, sáng tạo. Những học bổng này chỉ dành riêng cho sinh viên học tại cơ sở Singapore của Đại học James Cook.

Có ba loại học bổng JCU Merit như sau:

Học bổng 100% trong MỘT năm học*Học bổng 50% trong MỘT năm học*Học bổng 25% trong MỘT năm học*


* Một năm học tương đương với 8 môn học.


Tiêu chí đủ điều kiện nhận học bổng của JCU

Ứng viên phải:

 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào học thuật của Đại học James Cook
 • Gửi một mẫu đơn hoàn chỉnh bao gồm mẫu đơn xin học bổng và các tài liệu liên quan

Chương trình Cử nhân

 Cử nhân Kinh doanh:

·       Quản trị Du lịch và Nhà hàng khách sạn

·       Kinh doanh quốc tế

·       Quản trị nguồn nhân lực

·       Trí thông minh và Hệ thống thông tin trong kinh doanh

·       Marketing trong thời đại kỹ thuật số

·       Quản trị kinh doanh

– Cử nhân Thương mại:

·       Kế toán

·       Tài chính và Ngân hàng

·       Kinh tế

·       Quản lý tài chính

·       Thương mại quốc tế

– Cử nhân Quản trị Du lịch, Nhà hàng khách sạn và Sự kiện

– Cử nhân An ninh mạng

– Cử nhân Công nghệ thông tin

– Cử nhân Khoa học:

·       Khoa học dữ liệu

·       Internet vạn vật (IOT)

·       Khoa học và Công nghệ nuôi trồng thủy sản

Cử nhân kinh doanh và khoa học môi trường:

– Chuyên ngành đào tạo:

·       Nuôi trồng thủy sản

·       Kinh doanh và Khoa học môi trường

Chương trình bậc thạc sĩ

Bậc thạc sĩ không yêu cầu sinh viên có kinh nghiệm làm việc, thời gian đào tạo chỉ 12-16 tháng, với đa dạng lựa chọn ngành học bao gồm:

– Khoa Kinh doanh

·       Quản trị Kinh doanh (MBA)

·       Quản lý Du lịch & Nhà hàng Khách sạn quốc tế

·       Quản trị Kinh doanh chuyên ngành:

·       Phân tích và Giải pháp kinh doanh

·       Marketing sáng tạo

·       Khởi sự doanh nghiệp

·       Tài chính

·       Quản lý tài năng toàn cầu

·       Quản lý Sự kiện, Du lịch và Nhà hàng khách sạn

– Khoa Công nghệ thông tin 

·       Tin học thương mại

·       Máy tính

·       Công nghệ tương tác và thiết kế Game

– Thạc sĩ bằng kép

·       Công nghệ thông tin & Quản trị kinh doanh

·       Quản lý Du lịch & Nhà hàng khách sạn quốc tế và Quản trị kinh doanh

 

Thời gian nhận hồ sơ thi Học bổng ĐH JCU Singapore

·       Thời gian kết thúc nhận đơn: Trước 5h chiều ngày 18/09/2023

·       Ngày thi Học bổng: 25/09/2023

·       Kết quả Học bổng sẽ được thông báo 1 tuần sau ngày làm test và sẽ phụ thuộc vào quyết định của trường Đại học James Cook.

·       Sau 2 tuần thông báo kết quả học bổng, nếu học sinh không xác nhận theo học tại JCU Singapore thì học bổng không được công nhận và bị xem là từ chối học bổng

Điều khoản và điều kiện học bổng JCU Merit

 • Học bổng này chỉ dành cho sinh viên học tại cơ sở Singapore của Đại học James Cook (JCUS).
 • Sinh viên được trao học bổng không được nhận bất kỳ học bổng nào khác tại JCU Singapore.
 • Học bổng được trao chỉ có thể chuyển nhượng trong cùng một cấp độ nếu sinh viên được nhận học bổng quyết định thay đổi khóa học.
 • Học bổng tương đương với học phí cho tối đa 8 môn học trong một năm học tại JCU Singapore.
 • Học bổng sẽ được áp dụng vào các môn cuối cùng của chương trình học (lên đến 8 môn học).
 • Học bổng được áp dụng cho tất cả các chương trình cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngoại trừ Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự), Bằng Cao học Tâm lý học, Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) và Thạc sĩ Triết học.
 • Đối với học bổng được trao cho Cử nhân Kinh doanh và Khoa học Môi trường hoặc Cử nhân Kinh doanh và Khoa học Môi trường (Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản), số tiền học bổng sẽ chỉ được nhận  từ học phí môn học kinh doanh.
 • Số tiền học bổng không bao gồm bất kỳ khoản phí học lại nào nếu sinh viên nhận học bổng trượt bất kỳ môn học nào trong quá trình học.
 • Học bổng có thể bị rút bất cứ lúc nào nếu tiến bộ hoặc hành vi của sinh viên được coi là không đạt yêu cầu.
 • JCUS không đảm bảo và/hoặc cung cấp việc làm cho sinh viên  sau khi tốt nghiệp.
 • Nếu chủ sở hữu học bổng quyết định rút khỏi trường đại học và/hoặc chấm dứt học bổng sớm, JCUS có quyền áp đặt hoàn trả tất cả các khoản tiền học bổng đã giải ngân cho sinh viên.
 • Việc trao học bổng tùy thuộc vào quyết định của JCUS.
 • Học bổng không áp dụng để chuyển tiếp sang bất kỳ cơ sở nào của Đại học James Cook tại Úc.
 • Những người nhận học bổng được yêu cầu đảm nhận vai trò đại sứ sinh viên hoặc bất kỳ vai trò tương tự nào khác đại diện cho Đại học James Cook để đưa ra các bài nói chuyện và lời chứng thực công khai khi được yêu cầu.
 • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, quyết định của JCUS sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây