Học bổng lên tới 100% của trường đại học James Cook

Đại học James Cook (JCU) trao tặng các suất học bổng Merit cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc và kỹ năng phát triển tốt về tư duy phản biện và sáng tạo. Những học bổng này có tính cạnh tranh và chỉ dành cho sinh viên học tập tại cơ sở Singapore của Đại học James Cook.

Năm nay JCU tiếp tục trao gói Học bổng Merit cho kỳ nhập học tháng 3/2022, trường sẽ sắp xếp bài thi giành học bổng cho các ứng viên theo hình thức trực tuyến.

1. Giá trị học bổng

Có 3 mức học bổng như sau:

 • Học bổng 100% học phí cho 01 năm học
 • Học bổng 50% học phí cho 01 năm học
 • Học bổng 25% học phí cho 01 năm học

​Học phí một năm học tương đương 8 môn học.

Giá trị học bổng từ 4,500 SGD đến 19,000 SGD. Tương đương 80 triệu đến 335 triệu VNĐ.

2. Điều khoản và điều kiện:

 • Thỏa mãn điều kiện đầu vào của Đại học James Cook cho chương trình Cử Nhân hoặc Thạc sỹ.
 • Hoàn tất đơn nhập học và nộp các giấy tờ học tập cần thiết; bao gồm nộp đơn đăng ký, tài liệu giáo dục và phí đăng ký 250 SGD.
 • Nếu không nộp 250 SGD lệ phí đăng ký, nhà trường sẽ không xử lý đơn xin học bổng.
 • Vượt qua bài thi đánh giá do JCU tổ chức.

Điều kiện tham gia bài thi giành học bổng:

 1. Bảng điểm lớp 12 với Điểm GPA 7.0 trở lên hoặc bảng điểm đại học
 2. IELTS từ 6.0 trở lên (Không điểm thành phần nào dưới 6.0)
 3. Đảm bảo các yêu cầu đầu vào của trường
 4. Tuỳ thuộc vào số lượng hồ sơ nộp tới nhà trường.
 5. Hoàn thành hồ sơ nhập học và Application fee SGD 250

3. Thời gian đăng ký và thi học bổng Merit

 

        Kỳ học                Ngày bắt đầu nhận hồ sơ    Hạn nộp hồ sơ Ngày thi lấy học bổng

 

03/ 2022
 

10/12/202104/02/202208/02/2022

 

Lưu ý:

 • Hạn chót nộp học bổng: 18h ngày 4/2/2022 (giờ Singapore)
 • Kết quả sẽ được công bố sau 1 tuần kể từ hạn chót nộp hồ sơ;
 • Việc nhận học bổng sau 2 tuần kể từ ngày thông báo sẽ không được công nhận.
 • Các chương trình không được áp dụng học bổng bao gồm: Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự), Văn bằng sau đại học về Tâm lý học, Thạc sĩ Tâm lý (Lâm sàng) và Thạc sĩ Triết học.
 • Đối với học bổng được trao cho Cử nhân Kinh doanh và Khoa học Môi trường hoặc Cử nhân Kinh doanh và Khoa học Môi trường (Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản), số tiền học bổng sẽ chỉ được miễn giảm từ học phí môn kinh doanh.
 • Học bổng này chỉ dành cho sinh viên đang theo học tại cơ sở Singapore của Đại học James Cook (JCUS).
 • Sinh viên được nhận học bổng sẽ không được nhận bất kỳ học bổng nào khác có tại cơ sở Singapore của Đại học James Cook.
 • Học bổng được trao chỉ có thể chuyển nhượng trong cùng cấp độ nếu sinh viên quyết định thay đổi khóa học.
 • Học bổng tương đương với học phí cho 8 môn học tối đa bằng Một Năm Học tại JCUS.
 • Học phí môn học tối thiểu phải trả được giới hạn ở học phí 12 môn học đối với chương trình đại học và học phí 6 môn học đối với chương trình sau đại học.
 • Số tiền học bổng sẽ được bù đắp cho các môn học cuối cùng đã thực hiện (tối đa là 8 môn học).
 • Số tiền học bổng không bao gồm bất kỳ học phí học lại nếu sinh viên không đạt bất kỳ môn học nào trong quá trình học.
 • Học bổng có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào nếu học lực hoặc hành vi của sinh viên nhận học bổng được coi là không đạt yêu cầu.
 • JCUS không đảm bảo và / hoặc cung cấp cho sinh viên việc làm sau khi tốt nghiệp.
 • Nếu người được nhận học bổng quyết định rút khỏi trường và / hoặc chấm dứt học bổng sớm, JCUS có quyền yêu cầu sinh viên hoàn trả tất cả số tiền học bổng đã giải ngân.
 • Việc trao học bổng tùy thuộc vào quyết định của JCUS.
 • Học bổng không áp dụng cho việc chuyển tiếp sang bất kỳ cơ sở nào của Đại học James Cook tại Úc.
 • Người nhận học bổng được yêu cầu đảm nhận vai trò đại sứ sinh viên hoặc bất kỳ vai trò tương tự nào khác đại diện cho Đại học James Cook để đưa ra lời chứng thực công khai khi được đề xuất.
 • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, quyết định của JCUS sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc.

​Link thông tin học bổng chính thức tại: https://www.jcu.edu.sg/scholarships

 

 

Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây