Công bố kết quả PSLE ​​2023

Công bố kết quả PSLE ​​2023

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp tiểu học (PSLE) năm 2023 sẽ được công bố vào thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023 lúc 11 giờ sáng (giờ SG).

Đã có sự sắp xếp để các thí sinh của trường nhận được kết quả từ các trường tiểu học tương ứng của họ. Những thí sinh không thể đến trường để nhận kết quả có thể chỉ định người đại diện đến làm việc đó thay mặt họ trước Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023.

Học sinh được khuyến khích xem xét trường học một cách tổng thể khi chọn trường trung học phù hợp với nhu cầu học tập, thế mạnh và sở thích của mình.

IMG_1823(1)
 

Công bố kết quả tuyển sinh khối Secondary 1

Kết quả tuyển sinh Sec 1 sẽ được công bố từ Thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến Thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2023. Bạn có thể truy cập kết quả đăng bài thông qua bất kỳ kênh nào sau đây:

  • Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) qua số điện thoại di động địa phương (nếu được người nộp đơn cung cấp trong quá trình đăng ký);
  • S1-IS ( www.moe.gov.sg/s1-posting ) sử dụng số Giấy khai sinh/FIN và mã PIN S1 của học sinh; hoặc
  • Tại trường tiểu học của học sinh.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng theo dõi trang web chính thức của Bộ Giáo dục:

https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/20231115-release-of-2023-psle-results-and-secondary-1-posting-exercise?fbclid=IwAR1qEwQJMskiiH5UycRX_37BXO90i4kuaYSuwhjb3tPTlMsWR8mAo1-lPBU

Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây