Công lập Singapore - Vũ Đại Doanh

(Vietsing24h) Vũ Đại Doanh - Văn Võ toàn tài

Ai là người mang niềm vui lớn cho Cha Mẹ và Cả đại gia đình #vietsing24h hôm nay.

Đứng đầu khoá một loạt môn và giành vinh dự cao nhất trường trong học tập năm nay.

VU DAI DOANH

Tên cậu được xướng lên không chỉ một lần trước toàn trường Northbrooks Secondary hôm nay.

Tự hào lắm con giai ạ.

Con đã nối dài thành tích những bạn Việt Nam có thành tích tốt nhất từ lò #vietsing24h được Thầy Cô và bạn bè Singapore cũng phải trầm trồ, Khen ngợi.

Chúc mừng Con. Và chờ tin của các bạn khác nhé.Ai là người mang niềm vui lớn cho Cha Mẹ và Cả đại gia đình #vietsing24h hôm nay.

Đứng đầu khoá một loạt môn và giành vinh dự cao nhất trường trong học tập năm nay.

VU DAI DOANH

Tên cậu được xướng lên không chỉ một lần trước toàn trường Northbrooks Secondary hôm nay.

Tự hào lắm con giai ạ.

Con đã nối dài thành tích những bạn Việt Nam có thành tích tốt nhất từ lò #vietsing24h được Thầy Cô và bạn bè Singapore cũng phải trầm trồ, Khen ngợi.

Chúc mừng Con. Và chờ tin của các bạn khác nhé.